بررسی کد خطا در کولرهای گازی بکو beko

شرح

E1

شکست سنسور دمای اواپراتور: اتصال بین پانل سنسور و پانل کنترل الکتریکی بسیار خوب نیست، یا حسگر چیزی اشتباه است.

E2

شکست سنسور دمای اتاق: اتصال بین پانل سنسور و پانل کنترل الکتریکی بسیار خوب نیست، یا حسگر چیزی اشتباه است.

E3

سیستم خنک کننده غیر طبیعی است: کمپرسور شروع نمی شود، یا چیزی با موتور فن پایین اشتباه است.

E4

حفاظت ضد یخ زده، طبیعی است.

P2

آب پر است

صفحه نمایش کامل نیست یا نشانگر فلش نیست

1.possiblly زیرا ارتباط بین پانل کنترل برق و صفحه نمایش بسیار خوب نیست. فقط دوباره آن را متصل کن 

2. همچنین ممکن است به دلیل مشکل صفحه نمایش، لطفا صفحه نمایش را تغییر دهید.

شما باید سعی کنید تنظیم مجدد سیستم را انجام دهید. ابتدا خنکرا برای خازن خاموش کنید و حدود 20 ثانیه صبر کنید. پس از بازگشت به سیستم باید آن را دوباره تنظیم کنید. اگر شما نیاز به تهویه مطبوع مرتبط با دیگران دارید، نگران نباشید اطلاعات آنلاین ما را بررسی کنید

فوریه 20، 2011 - این کد ها در دستگاه شما Maytag ممکن است در طول ... ظاهر می شود ... در واقع، کد خطا E3 به این معنی است که کنترل ماشین می خواهد چرخش موتور، اما نمی خواهد انجام دهد چون خواندن عجیب و غریب از تچمتر .... مدل های MAH6700 و MAH8700 (از همان موتور استفاده می کنند).