علت پرتاب آب از پنل داخلي کولر گازي چيست؟ 

آبريزش کولر گازي يکي از بدترين اتفاقاتي است که در زماني که در حال استراحت و استفاده از گرماي کولر در فصل گرم سال هستيد توجه شما را به خود جلب مي‌کند. زماني که اين اتفاق ميافتد علاوه بر خساراتي که مي‌تواند به خانه شما مانند خراب کردن گچ خراب کردن کاغذ ديواري و فرش شما وارد کند ديگر قادر به استفاده از آن نخواهيد بود و بايد تا برطرف شدن مشکل آن به دست تعميرکار در گرما به سر ببريد.

 

 

اما اين آب چگونه توليد شده و چرا از کنار يا زير کولر گازي سرازير مي‌شود؟

 

يکي از علت‌هاي اصلي آبريزش کولر گازي تخليه نشدن آب توليدي آن است که اين آب اگر به دلايل مختلف از طريق لوله درين (شيلنگ تخليه آب) تخليه نشود از کولر سرريز شده به داخل کولر برگشته و از آن سرازير مي‌شود با به صورت قطره قطره مي‌ريزد که شايع‌ترين درخواست براي تعمير کولر گازي است.

 

علت اين اتفاق بسته شدن يا کيپ شدن لوله درين به دليل تا خوردن يا بسته شدن يا لجن گرفتن است شما براي چک کردن اين مشکل و پيدا کردن عيب بايد به لوله تخليه دسترسي داشته باشيد. در تمام کولر گازي‌ها اين لوله تخليه در زير پنل داخلي آن قرارگرفته است که به دو روش مي‌توانيد به زير پنل داخلي دسترسي داشته باشيد.

 

 

   روش اول بلند کردن پنل داخلي کولر گازي:

 

در اين روش شما بايد خارهاي زيرين پنل را باز کرده و پنل داخلي کولر گازي را از پايين به صورت 70 درجه به سمت بالا بلند کنيد و با استفاده از يک انبردست يا کاسه يا هر وسيله ديگري که اهرم مي‌کنيد آن را ثابت نگه داشته و کاري را که مي‌خواهيد روي لوله تخليه انجام دهيد را انجام داده و آن را به حالت اوليه برگردانيد دقت داشته باشيد که بلند کردن بيش‌ازحد پنل باعث شکسته شدن گيره بالاي آن و افتادن پنل خواهد شد پس از بلند کردن بيش‌ازحد خودداري کنيد.

 

 

 

   روش دوم باز کردن قاب پنل داخلي کولر گازي:

 

در اين روش شما مي‌توانيد با باز کردن قاب جلويي پنل داخلي به زير آن دسترسي داشته باشد البته در بسياري از کولرها فقط با اين روش قادر به ديدن و سرويس لوله تخليه هستيد در باز کردن و بستن قاب پنل داخلي بسيار دقت شود چون در صورت شکسته شدن خارهاي قاب پنل داخلي در هنگام کار صداي نابهنجاري توليد کرده و مشکل ساز مي‌شود.