کولر گازی خورشیدی و عملکرد و مزایای آنها


کولرهای گازی خورشیدی ترمال نیز همانند کولرهای معمولی به دونوع اینورتری و معمولی تقسیم می شوند.

در نوع معمولی کمپرسور عملکرد (روشن/خاموش) on/off دارد اما وجود کلکتور خورشیدی سبب می شود تا زمان خاموش بودن کمپرسور طولانی ترشده چرا که کلکتور سبب می شود تا دما و فشار مبرد دیرتر افت نموده و نیاز به روشن شدن کمپرسور به تاخیر افتد. ضمن آنکه در مدت خاموش بودن کمپرسور سرمای تولید شده توسط مبرد بیش از کولرهای معمولی است چون بهرحال کلکتور خورشیدی بخشی از عملکرد کمپرسور را همچنان به عهده دارد. به این نحو این نوع کولرهای خورشیدی بین ۳۰تا ۵۰ % (بسته به دمای بیرون و دمای تنظیمی داخل) نسبت به کولرهای معمولی صرفه جویی دارند.

در نوع اینورتری دور کمپرسور در چندین پله قابل تنظیم است. بدین نحو نیاز به خاموش و روشن شدن متوالی کمپرسور نبوده بلکه دور آن عوض می شود به این نحو امکان مدیریت مصرف تا ۷۰%فراهم می شود البته این میزان صرفه جویی ایده آل است و به محل قرار گیری پنل، میزان تابش خورشید، دمای تنظیمی محیط داخل بستگی دارد اما بر اساس گزارش مصرف کنندگان صرفه جویی ۳۵تا ۵۰درصدی محقق شده است.

یکی دیگر از مزایای کلکتور و پنل خورشیدی در این نوع کولرها نسبت به اسپلیت های معمولی اینست که چون بخار پس از عبور از پنل خورشیدی به گاز سوپرهیت (مافوق گرم) با فشار بالا تبدیل شده عملاً دو اتفاق می افتد یکی کار موردنیاز در کمپرسور کاهش یافته و دیگر در کندانسور مبرد راحت تر و بیشتر تغییر فاز داده و از گاز به مایع تبدیل می شود اما در اسپلیت های معمولی چون دما و فشار گاز پائین تر است تغییر فاز به خوبی صورت نگرفته و خروجی کندانسور بخار اشباع شده می باشد بنابراین در اسپیلت خورشیدی مایع پرفشار بیشتری به موئینگی رسیده و سرمایش بیشتری صورت می گیرد یا به ازاء سرمایش یکسان راندمان سیستم خورشیدی بهتر می شود. در این حال بنظر می رسد کولرگازی های خورشیدی هنوز با بازده ایده ال فاصله دارند .